HM8229

Thiết kế nằm ngang nhiều dung tích phù hợp với mọi không gian, chân đạp nhẹ nhàng nắp bật êm ái, dấu mép túi hoàn hảo.